بر اساس فیصله وزارت تحصیلات عالی افغانستان ،محصلانی که قبل از سال 1396شامل برنامه ماستری شده اند فقط تا پایان سال 1398 فرصت دارند تا به دانشگاه مراجعه و ازتیزس خود دفاع نمایند . در صورتی که تا پایان مهلت مقرر از تیزس ماستری خویش دفاع ننمایند، صرف مستحق ترانسکریپت نمرات مضامین را که تکمیل نموده اند ، می گردند.

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه