مردی با چراغ و آیینه
شنیدم آمده صبر از پی تسلی ات ای دل
بگو دمی بنشیند اگر شتاب ندارد
🔹برای تسلیت گفتن همیشه زود است، ما هیچگاه به این کلمه عادت نمیکنیم.باور نمیکنیم که گاه باید در سوگ آنهایی این کلمه را بکار ببریم که در ظلمات، در دست خود چراغ گرفته بودند و به جای دشنام به تاریکی با آوردن نور و افروختن شمع، ما را به نظاره فردایی روشن تر فرا می خواندند.بنابراین تسلیت گفتن به دوست داران نور، در سوگ آورندگان روشنایی، ستم بر دو سو باشد، هم بر آنکه در جستجوی نور است، هم بر آنکه شمعی در دست گرفته و به مقابله با تاریکی می رود. ما در این واقعه ،صبر پیشه میکنیم.

🔹برای ما حکایت مواجهه با مهندس شیخ الاسلام در معاونت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی چنین حکایتی داشت.در همان زمان اندکی که تحت نظر ایشان فعالیت کردیم، به وضوح می دیدیم که تنها به این می اندیشد که چگونه می توان برای وطن، و برای آنانکه درد روشنایی دارند، کاری کرد.تواضع، صبوری و مهربانی، درخششهای آشکار آن جان بیدار بود.او صاحبدلی بود که با چراغ و آینه در دست، قصد ترسیم جهانی زیباتر را داشت.
یادش گرامی. 🔹پیام تسلیت سرپرست واحد افغانستان دکتر علی صادقی

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه